TUGAS FELO ASRAMA:

  • Bertanggungjawab terhadap prosedur pengungsian penghuni aras apabila loceng amaran dibunyikan
  • Membuat pemeriksaan terakhir di aras semasa kecemasan sebelum meninggalkan aras
  • Membuat panggilan nama (roll call) di tempat berkumpul dan melapokan kepada pegawai pengungsian
  • Memastikan pintu - pintu kecemasan sentiasa ditutup
  • Memastikan laluan ke tangga kecemasan sentiasa bebas dari sebarang halangan
  • Memastikan pemadam api berada di dalam keadaan baik dan tidak disalahgunakan

 

TOP