SEKRETARIAT SPR IPMa KPMIM

• Sekretariat SPR IPMa KPMIM ditubuh pada Mac 2014 dengan keanggotaan ahli seramai 15 orang.

• Sekreteriat ini ditubuhkan selaras dengan dasar MARA yang inginkan setiap Institusi Pendidikan MARA melaksanakan program-program integriti dan pencegahan rasuah kepada semua warga kolej dan masyarakat keseluruhannya.

• Sekretariat ini diletakkan dibawah pengawasan Unit Integriti MARA dan kerjasama dengan Unit Pembangunan Masyarakat SPRM Pahang.

• Sekretariat ini lebih berfokuskan kepada penganjuran program seperti ceramah integriti dan penyebaran maklumat melalui risalah dan pamplet.

TOP