PIAGAM PELANGGAN UNIT KAUNSELING

•Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik.

•Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.

•Menjalankan sesi kaunsleing dengan penuh beretika dan professional.

•Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan kod etika kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien.

•Memberikan keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang memerlukan kaunseling krisis.

•Memberikan maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh jujur, ikhlas dan beretika.

TOP