Etika Berpakaian Pelajar KPMIM

Merujuk kepada buku Panduan Tatatertib Pelajar KPM Indera Mahkota, berikut merupakan garis panduan cara berpakaian untuk tujuan urusan rasmi di pejabat dan sepanjang kelas berlangsung.

Klik pada pautan berikut untuk muat turun maklumat lengkap (format pdf) :

PANDUAN PEMAKAIAN PELAJAR KPMIM

TOP