Etika Berpakaian Pelajar KPMIM

Merujuk kepada buku Panduan Tatatertib Pelajar KPM Indera Mahkota, berikut merupakan garis panduan cara berpakaian untuk tujuan urusan rasmi di pejabat dan sepanjang kelas berlangsung.

LELAKI:

PEREMPUAN:

TOP