PERSATUAN SISWA NIAGA

OBJEKTIF

  • Melibatkan pelajar kepada aktiviti keusahawanan dan perniagaan.
  • Memberi peluang kepada pelajar menjana pendapatan sampingan
  • Mendedahkan ilmu-ilmu perniagaan dan keusahawanan kepada pelajar

 

VISI DAN MISI

  • Menguasai peluang-peluang perniagaan di dalam dan di luar kampus.
  • Menjadi satu persatuan yang aktif dalam dunia usahawan dan perniagaan.
  • Menjadi persatuan yang mampu memberi sumbangan kepada kolej, staf dan pelajar.
TOP