Objektif Kualiti

  1. Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah keseluruhan pelajar semester akhir lulus dan dianugerahkan dengan Diploma.
  2. Memastikan sekurang-kurangnya 98% pelajar daripada semua program memperolehi CGPA 2.00 dan ke atas bagi setiap sesi pengajian.
  3. Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah keseluruhan pelajar mendapat kategori baik dalam penilaian sahsiah pelajar pada setiap semester.
  4. Memastikan warga kerja menghadiri sekurang-kurangnya tujuh (7) hari Kursus Peningkatan Profesionalisma dalam masa satu (1) tahun.
  5. Memastikan sekurang-kurangnya 90% pensyarah mendapat markah 80% dan ke atas dalam penilaian pengajaran oleh pelajar di akhir setiap semester.
  6. Melaksanakan program keusahawanan pelajar sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.
  7. Menyertai pertandingan / program inovasi dan kemahiran sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.
TOP