INFO LATIHAN INDUSTRI

PENGENALAN

Latihan Industri diwajibkan dalam struktur program pengajian peringkat diploma di Kolej Profesional
MARA semasa pelajar berada di tahun akhir (semester ke-6).

 

TUJUAN

Mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah kepada persekitaran pekerjaan
sebenar. Kemahiran yang diharapkan dicapai adalah untuk;-

  • Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang bersahsiah
  • Mengurus dan membina keyakinan diri
  • Berkomunikasi dengan efektif
  • Menangani konflik dan penyelesaian masalah
  • Menggilap idea dengan menghasilkan kreativiti

 

PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

Pelajar semester akhir (semester 6) yang telah mendaftar semua subjek semester tersebut.
Tempoh latihan 12 minggu @ 3 bulan

 

PROGRAM TERMASUK LATIHAN INDUSTRI DI KPMIM

Diploma in English Communication
Diploma in Accountancy
Diploma in Creative Digital Media Production
Diploma Computer Networking

TOP