Falsafah Pendidikan MARA

“Pendidikan MARA adalah satu usaha berterusan berteraskan ilmu, teknologi dan nilai keusahawanan untuk membangunkan insan holistik dan seimbang’’

FALSAFAH KPMIM

  • Pendidikan adalah suatu kewajipan dan komitmen yang berterusan, dinamik dan saintifik untuk mempertingkatkan kualiti dan kebergunaan manusia kepada diri sendiri, masyarakat dan tuhan.
  • Kami juga yakin bahawa kolej yang berkualiti dan cemerlang sentiasa peka dan komited kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti, produktiviti, kecermerlangan, penyuburan, pekembangan potensi, kepimpinan dan kreativiti.
  • Disamping itu setiap pelajar adalah unik, istimewa dan berpotensi tinggi untuk terus maju dalam mencipta kecemerlangan.

Menjadi pusat kecemerlangan bagi membangunkan serta melahirkan warga global yang profesional. ________________________________________________________________ 'To be the centre of excellence for the development of professional global citizen'

Menawarkan program pengajian yang berkualiti serta memenuhi kehendak pasaran semasa berteraskan dasar dan falsafah pendidikan MARA. _________________________________________________________________ 'To Offer high quality programs catering to the need of current market demands based on MARA educational policy and philosophy'

"PRIHATIN, CEKAP DAN BERKUALITI"
(PCB)

TOP