Peers Guidance Club (PGC)

• PGC atau lebih dikenali amnya dikenali sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) merupakan satu kelab yang ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan ahli yang berkemampuan membantu rakan sebaya secara positif, berkesan dan berketrampilan.

• Objektif penubuhan PGC ialah:

- Membina budaya kasih mesra dan saling membantu dikalangan pelajar.

- Memupuk potensi /bakat kepimpinan dalam menganjurkan program-program dibawah Unit Kaunseling Dan Kerjaya.

- Menjadi agen kecil kepada kaunselor dibawah Unit Kaunseling Dan Kerjaya.

TOP