PENGENALAN UNIT KAUNSELING

• Unit Kaunseling Dan Kerjaya Kolej Profesional MARA Indera Mahkota telah ditubuhkan pada tahun 2001.

• Terdapat 2 orang kaunselor ditempatkan di KPM Indera Mahkota

• Unit Kaunseling Dan Kerjaya ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan kaunseling (individu dan kelompok) dan juga konsultasi dalam membantu perkembangan dan penyesuaian diri pelajar dengan baik dan menyeluruh berdasarkan kepada "Etika Kaunseling"

• Unit Kaunseling juga menganjurkan program-program peningkatan motivasi pelajar dari segi rohani, jasmani, intelek dan spiritual.

TOP