DIPLOMA IN ACCOUNTING

 

Jangka masa program : 2 Tahun

Merupakan program diploma pertama yang diperkenalkan oleh KPM sejak Januari 2000. Program DIA bertujuan melahirkan para pelajar yang berkemahiran dalam bidang perakaunan dan kewangan. Program ini juga dapat membantu melahirkan tenaga profesional di kalangan pelajar Melayu Bumiputera dalam melengkapkan diri untuk sama-sama bersaing untuk membantu Negara mencapai negara maju.

DIPLOMA IN ACCOUNTING + SAP

 

Jangka masa program : 2 Tahun 4 Bulan (Program Dwi Pensijilan)

Merupakan program diploma pertama yang diperkenalkan oleh KPM bermula Ogos 2023. Program DIA + SAP bertujuan melahirkan para pelajar yang berkemahiran dalam bidang perakaunan dan kewangan serta mempunyai sijil SAP - S/4HANA. Program ini juga dapat membantu melahirkan tenaga profesional di kalangan pelajar Melayu Bumiputera dalam melengkapkan diri untuk sama-sama bersaing untuk membantu Negara ke arah negara maju.

Prospek kerjaya

 • Eksekutif Akaun
 • Eksekutif Audit
 • Eksekutif Percukaian

Kursus-kursus teras

 • Financial Accounting 1 - 5
 • Business Mathematics and Statistics
 • Introduction to Business
 • Principles of Management
 • Micro and Macroeconomics
 • Entrepreneurship
 • Auditing
 • Taxation
 • Financial Statement Analysis
 • Accounting Information System
 • Management Accounting
 • Cost Accounting
 • Commercial & Company Law
 • Financial Management
TOP