Diploma in Computer Networking

 

Jangka masa program : Min 2 ½ tahun, Max 3 ½ tahun

Objektif Kursus Pengajian: Melatih dan mengeluarkan tenaga kerja terlatih diperingkat separa profesional dalam bidang sistem rangkaian maklumat.

Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris

Kaedah Pengendalian: Kuliah, Tutorial, Amali, PBL dan lain-lain.

Taraf Perlaksanaan: Sendiri

Skim Pengajian: Sepenuh Masa

Keperluan Kredit: 90 Jam Kredit

Tempoh Pengajian: Minimum : 2 ½ Tahun, Maksimum : 3 ½ Tahun

 

Prospek kerjaya

 • Network Engineer
 • Network Analyst
 • Information Systems Administrator
 • Network Technician
 • Computer Networking Instructor
 • Computer Programmer
 • Computer Engineer
 • Database Administrator
 • Web Master
 • Computer-Operations Researcher
 • Computer Repair Specialist
 • Systems Analyst
TOP