VISI | MISI UNIT KAUNSELING

VISI

• Memberikan perkhidmatan secara sistematik untuk membantu klien berdasarkan kepada etika kaunseling bagi mencapai satu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang menyeluruh dan baik agar perubahan itu akan berterusan.

MISI

• Membantu pelajar supaya individu itu mengenali dirinya dan dapat berfungsi dengan lebih produktif, efektif dan berkemampuan mengendalikan hidupnya denga lebih sempurna.

TOP