KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Thursday, 13th December 2018

OBJEKTIF

  • Minimun 90% Pelajar LULUS Semua Subjek dan mendapat Taburan Purata Nilai Gred (TPNG) 2.00 keatas bagi setiap semester.

 

  • Tidak melebihi 3% diberhentikan kerana prestasi akademik bagi setiap semester.

 

  • Minimum 20% pelajar mendapat Anugerah Kecemerlangan Kolej dan 5% mendapat Anugerah Kecemerlangan MARA. 

 

  • Setiap pelajar sekurang-kurangnya 80% rekod kehadiran bagi setiap semester.

 

  • Tidak melebihi 1% pelajar disingkir kerana kes disiplin.

 

  • Sekurang-kurangnya 85% daripada peruntukan belanja mengurus dibelanjakan.

 

  • Sekurang-kurangnya 30% pelajar melanjutkan pengajian ke IPT.

 

  • Sekurang-kurangnya 60% graduan mendapat pekerjaan dalam tempoh setahun selepas graduat.

 

  • Minimum 2% menceburi bidang keusahawanan dalam setahun selepas graduat.