KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Thursday, 13th December 2018

FALSAFAH

  • Pendidikan adalah suatu kewajipan dan komitmen yang berterusan,  dinamik dan saintifik untuk mempertingkatkan kualiti dan kebergunaan manusia kepada diri sendiri, masyarakat dan tuhan.
  • Kami juga yakin bahawa kolej yang berkualiti dan cemerlang sentiasa peka dan komited kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti, produktiviti, kecermerlangan, penyuburan, pekembangan potensi, kepimpinan dan kreativiti.
  • Disamping itu setiap pelajar adalah unik, istimewa dan berpotensi tinggi untuk terus maju dalam mencipta kecemerlangan.