KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Thursday, 13th December 2018

INFO LATIHAN INDUSTRI

PENGENALAN

Latihan Industri diwajibkan dalam struktur program pengajian peringkat diploma di Kolej Profesional

MARA semasa pelajar berada di tahun akhir (semester ke-6).

 

TUJUAN

Mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah kepada persekitaran pekerjaan

sebenar. Kemahiran yang diharapkan dicapai adalah untuk;-

 Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang bersahsiah

 Mengurus dan membina keyakinan diri

 Berkomunikasi dengan efektif

 Menangani konflik dan penyelesaian masalah

 Menggilap idea dengan menghasilkan kreativiti

 

PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

Pelajar semester akhir (semester 6) yang telah mendaftar semua subjek semester tersebut.

Tempoh latihan 12 minggu @ 3 bulan

 

PROGRAM TERMASUK LATIHAN INDUSTRI DI KPMIM

Diploma in English Communication

Diploma in Accountancy

Diploma in Creative Digital Media Production

Diploma Computer Networking