KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Thursday, 13th December 2018

PIAGAM PELANGGAN UNIT KAUNSELING

•Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik.

•Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.

•Menjalankan sesi kaunsleing dengan penuh beretika dan professional.

•Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan kod etika kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien.

•Memberikan keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang memerlukan kaunseling krisis.

•Memberikan maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh jujur, ikhlas dan beretika.