KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Sunday, 19th August 2018

Perkhidmatan Kaunseling

•Kaunseling Individu

•Kaunseling Kelompok

•Kaunseling Kerjaya

•Bimbingan Akademik

•Pemantauan Disiplin

•Motivasi                     

•Ujian Personaliti

•Kesejahteraan mental

•Psikologi sosial

•Pembangunan Diri Pelajar

•Kepimpinan

•Keremajaan

•Pembimbing Rakan Sebaya

•Inventori