KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Thursday, 13th December 2018

PENGENALAN UNIT KAUNSELING

• Unit Kaunseling Dan Kerjaya Kolej Profesional MARA Indera Mahkota telah ditubuhkan pada tahun 2001.

• Terdapat 2 orang kaunselor ditempatkan di KPM Indera Mahkota

• Unit Kaunseling Dan Kerjaya ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan kaunseling (individu dan kelompok) dan juga konsultasi dalam membantu perkembangan dan penyesuaian diri pelajar dengan baik dan menyeluruh berdasarkan kepada "Etika Kaunseling"

• Unit Kaunseling juga menganjurkan program-program peningkatan motivasi pelajar dari segi rohani, jasmani, intelek dan spiritual.