KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Tuesday, 16th October 2018

Etika Berpakaian Pelajar KPMIM

 

Merujuk kepada buku Panduan Tatatertib Pelajar KPM Indera Mahkota, berikut merupakan garis panduan cara berpakaian untuk tujuan urusan rasmi di pejabat dan sepanjang kelas berlangsung.