Objektif

  • Minimun 90% Pelajar LULUS Semua Subjek dan mendapat Taburan Purata Nilai Gred (TPNG) 2.00 keatas bagi setiap semester.
  • Tidak melebihi 3% diberhentikan kerana prestasi akademik bagi setiap semester.
  • Minimum 20% pelajar mendapat Anugerah Kecemerlangan Kolej dan 5% mendapat Anugerah Kecemerlangan MARA.
  • Setiap pelajar sekurang-kurangnya 80% rekod kehadiran bagi setiap semester.
  • Tidak melebihi 1% pelajar disingkir kerana kes disiplin.
  • Sekurang-kurangnya 85% daripada peruntukan belanja mengurus dibelanjakan.
  • Sekurang-kurangnya 30% pelajar melanjutkan pengajian ke IPT.
  • Sekurang-kurangnya 60% graduan mendapat pekerjaan dalam tempoh setahun selepas graduat.
  • Minimum 2% menceburi bidang keusahawanan dalam setahun selepas graduat.
TOP