KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Monday, 25th June 2018

UPP : Semakan Keputusan dan Daftar Kursus

Mohon perhatian kepada semua pelajar, senarai dibawah adalah sebagai panduan dan rujukan anda. Sila ambil tindakan segera kepada yang berkenaan.

1. Carta Alir Pendaftaran Kursus.

2. DIA Repeaters.

3. DEC Repeaters.

4. DCN Repeaters.

5. DCD Repeaters.

6. Jadual Waktu.

7. Manual Daftar Kursus.

8. Keputusan Daftar Kursus.