Falsafah

  • Pendidikan adalah suatu kewajipan dan komitmen yang berterusan, dinamik dan saintifik untuk mempertingkatkan kualiti dan kebergunaan manusia kepada diri sendiri, masyarakat dan tuhan.
  • Kami juga yakin bahawa kolej yang berkualiti dan cemerlang sentiasa peka dan komited kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti, produktiviti, kecermerlangan, penyuburan, pekembangan potensi, kepimpinan dan kreativiti.
  • Disamping itu setiap pelajar adalah unik, istimewa dan berpotensi tinggi untuk terus maju dalam mencipta kecemerlangan.

"PRIHATIN, CEKAP DAN BERKUALITI"
(PCB)

Memastikan pelaksanaan program pengajian yang dibangunkan mampu melahirkan modal insan berpotensi tinggi dan berdaya keusahawanan untuk memenuhi keperluan pasaran.

Menjadi institusi pendidikan yang berkualiti bagi melahirkan modal insan berdaya keusahawanan.

TOP