KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Monday, 25th June 2018

Diploma in English Communication

Jangka masa program : 3 tahun

 

Kurikulum bagi program Diploma in English Communication (DEC) telah dibangunkan bersama pihak University of South Australia (UniSA). Program DEC ini bagaimanapun, telah menjadi milik MARA sepenuhnya pada Julai 2005. Program ini bertujuan untuk melatih dan mengeluarkan tenaga kerja yang mahir dalam penggunaan Bahasa Inggeris dalam bidang pengurusan perniagaan dan Information Technology (IT). Sepanjang tempoh pengajian, para pelajar akan didedahkan kepada pelbagai kemahiran komunikasi Bahasa Inggeris seperti kemahiran menulis, mendengar, membaca dan kemahiran lisan melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan sistematik. Selain latihan industri yang diwajibkan pada semester akhir pengajian, pelajar juga akan didedahkan kepada beberapa kursus terpilih untuk memastikan pendedahan kepada senario alam pekerjaan seperti kursus-kursus di bawah:

 

Kursus-kursus teras :

- Introduction to Reading
- Introduction to Writing
- Academic Reading and Writing (1,2)
- Project and Presentation
- Introduction to Business Communication
- Language Proficiency Development (Introductory, Intermediate, Advanced,Academic)
- Introduction to Computer Application
- Interpersonal Communication
- English in Media
- Introduction to Tertiary Learning
- Persuasive Communication in Business
- Group Dynamics
- Understanding Short Stories
- Public Communication Skills
- Business Correspondence
- Critical Literacy
- Research and Project
- Workplace Communication
- Computing Fundamentals
- Intercultural Communication: Society, State and the Individual
- Fundamentals of Entrepreneurship
- Business Information System
- Digital and Mobile Communication
- Principles of Marketing
- Organizational Behaviour


Prospek kerjaya :

- Pegawai Tadbir
- Wartawan
- Pegawai Pemasaran/Jualan
- Pegawai Perhubungan Awam
- Pegawai Sumber Manusia