KOLEJ PROFESIONAL MARA INDERA MAHKOTA

call  09-5736304 / 6346
fax  09-5736423

 

Thursday, 13th December 2018

Diploma in Computer Networking

Objektif Kursus Pengajian

Melatih dan mengeluarkan tenaga kerja terlatih diperingkat separa profesional dalam bidang sistem rangkaian maklumat.

Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris

Kaedah Pengendalian: Kuliah, Tutorial, Amali, PBL dan lain-lain.

Taraf Perlaksanaan: Sendiri

Skim Pengajian: Sepenuh Masa

Tempoh Pengajian: Minimum : 2 ½ Tahun, Maksimum : 3 ½ Tahun

 

 

 Bil. Semester 

 Bil. Minggu 

 Jenis Semester

 Sepenuh Masa

Separuh Masa 

 Sepenuh Masa

 Separuh Masa

 Semester Panjang

 4

 -

 14

 -

 Semester Pendek

 2

 -

 7

 -

 

Keperluan Kredit: 90 Jam Kredit

Peluang Kerjaya Dalam Program

 • Network Engineer
 • Network Analyst
 • Information Systems Administrator
 • Network Technician
 • Computer Networking Instructor
 • Computer Programmer
 • Computer Engineer
 • Database Administrator
 • Web Master
 • Computer-Operations Researcher
 • Computer Repair Specialist
 • Systems Analyst